Påske

 

De fleste kender nok påsken som en tid hvor man pynter med æg og kyllinger, eller går på jagt efter æg ude i haven. Men påsken er meget mere end det! Påsken er den vigtigeste af de kristene højtider. Det er den højtid hvor man fejre Jesus' død og hans genopståelse. 

Men inden påsken er der nogle andre begivenheder:

-Fasten er en slags forberedelses tid inden påsken. Og i nogle kristene lande er der strenge regler for hvad man må spise i fasten. 

-Palmesøndag er søndagen inden påske. Det var den dag at Jesus red ind i Jerualem på et æsel og der blev kastet palmeblade foran ham. 

-Langfredag er den dag Jesus bliver hængt på korset. Nogle steder går folk et optog gennem gaderne og holder kors på samme måde som Jesus bar sit.

-Påskedag er den dag Jesus bliver levende igen. Mange fejre det i kirken hvor de er til en glad gudstjeneste.

Fakta

Pentecoste= betyder 50 dage på græsk.

Apostlens Gerninger= et skrift i det nye testamente.

Jul

 

Man siger at Jesu fødsel er grunden til at vi fejre julen. I 300-tallet besluttede man at fejre Jesu fødsel den 25 december, men i Skandinavien starter julen om aftnen den 24 december.

Mange går i kirke til gudstjeneste juleaften for at fejre Jesus' fødsel-

De fire søndage inden juleaften hedder advent. I adventen gør man sig klar til at  fejre Jesus. I denne tid tænker kristene meget over om de lever rigtigt. 

Den 6. januar siger man, var den dag at de tre vise mænd kom til Jesus for at give ham gaver. Denne dag fejres pga. de tre vise mænd, men også fordi at Jesus blev døbt denne dag.

Fakta

Skandinavien= er nogle lande i norden=Danmark, Sverige og Norge

Pinsen

 

I mens Jesus levede, lovede han han sine disciple, at Gud ville sende Helligånden ned til dem for at støtte og lede dem.

Da Jesus var kommet i himlen, samlede disciplene sig sammen med andre jøder for at fejre høsten.

I Apostlens gerninger, fortæller Lukas hvad der sker med disciplene ved denne lejlighed.

 

"Da lød der med èt fra himlen en susen som af et vældigt åndepust, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og der viste sig for dem tunger som af ild, og de fordelte sig og satte sig på hver enkel af dem...."

De blev fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale til folk med et sprog som de aldrig havde lært.

Der står i biblen at 3.000 mennesker blev døbt denne dag.

 

Pinsen er en afledninig af pentecoste. Den bliver fejret den syvende dag efter påske.

Mange mennesker betragter pinsen som kirkens fødselsdag. Nu var Jesus i himlen og havde overladt det med at prædke til disciplene.

Helligånden gav dem den styrke de havde brug for, for at klare dette.

Jesu liv, død og genopståelse havde vist disiplene hvem Jesus var, og hvad hans budskab var.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-*